Game Slot RTP LIVE

88.7%

94.5%

97.5%

91.5%

95.4%

90.8%

89.5%

90.8%

90.5%

96.7%

95.5%

92.3%

91.8%

98.2%

95.4%

92.8%

87.8%

89.5%

80.5%

94.3%

98.4%

98.4%

88.5%

98.2%

93.5%

95.5%

90.5%

90.2%

93.2%

87.3%

81.5%

89.3%

87.5%

90.4%

80.5%

94.5%

92.%

89.8%

96.8%

97.3%